પહેલી પેઢીના ઉદ્યમી ટોની ફર્નાંડીઝ પહેલી પેઢીના ઉદ્યમી છે. તેમણે મલેશિયામાં એર એશિયામાં એક એરલાઇન... પહેલી પેઢીના ઉદ્યમી ટોની ફર્નાંડીઝ પહેલી પેઢીના ઉદ્યમી છે. તેમણે મલેશિયામાં એર એશિયામાં એક એરલાઇન... New Delhi July 2 : AirAsia is hopeful of making flying in India more affordable by bringing down... New Delhi, July 2 : AirAsia is hopeful of making flying in India more affordable by bringing down... Air-Asia (bin damit bereits schon gut in Bangkok gelandet) Die Flugstrecke könnt ihr hier... Air-Asia (bin damit bereits schon gut in Bangkok gelandet) Die Flugstrecke könnt ihr hier... En paralelo los buceadores seguían buscando el sábado en el fondo del mar las cajas negras del avión... En paralelo los buceadores seguían buscando el sábado en el fondo del mar las cajas negras del avión... ที่นั่ง Air Asia แถว 16-18 ที่นั่งแถวไหนช่องวางขากว้างสุด แถว 1 (หน้าสุด) 12 14... ที่นั่ง Air Asia แถว 16-18 ที่นั่งแถวไหนช่องวางขากว้างสุด แถว 1 (หน้าสุด), 12, 14... Dos operarios examinan la cola recuperada del avión. / Afp Los buzos tratarán el lunes de mover los... Dos operarios examinan la cola recuperada del avión. / Afp Los buzos tratarán el lunes de mover los... Investigadores inspeccionan los restos del avión de AirAsia. / Efe La parte izquierda de la aeronave... Investigadores inspeccionan los restos del avión de AirAsia. / Efe La parte izquierda de la aeronave... Un hombre comprueba los paneles de información del aeropuerto. / Efe documentación Cuenta con una... Un hombre comprueba los paneles de información del aeropuerto. / Efe documentación Cuenta con una... Następne Poprzednie Autor: BBDO Proximity Thailand RSS 0 ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Komentarze Następne Poprzednie Autor: BBDO Proximity, Thailand RSS 0 ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Komentarze Labores de búsqueda de los restos del avión. / Reuters El avión estrellado era un Airbus A320-200... Labores de búsqueda de los restos del avión. / Reuters El avión estrellado era un Airbus A320-200,... Búsqueda de los restos del avión de AirAsia. / Bagus Indahono (Afp) Los equipos de rescate recuperan... Búsqueda de los restos del avión de AirAsia. / Bagus Indahono (Afp) Los equipos de rescate recuperan... Sebagai maskapai penerbangan yang mengedepankan tarif harga yang murah Air Asia kembali menawarkan... Sebagai maskapai penerbangan yang mengedepankan tarif harga yang murah, Air Asia kembali menawarkan... Foto: AFP Indonesia ordenó el lunes la suspensión de varios responsables de navegación aérea en el... Foto: AFP Indonesia ordenó el lunes la suspensión de varios responsables de navegación aérea en el... รูป. วิวจากที่นั่งแถว 7 ที่นั่งบางแถวจะอยู่ไม่ตรงกับหน้าต่าง มองเห็นวิวไม่ชัด... รูป. วิวจากที่นั่งแถว 7 ที่นั่งบางแถวจะอยู่ไม่ตรงกับหน้าต่าง มองเห็นวิวไม่ชัด... Helicópteros preparados para el rescate. / Reuters Los equipos de rescate planean sacar a flote la... Helicópteros preparados para el rescate. / Reuters Los equipos de rescate planean sacar a flote la... Continúan las labores de búsqueda del avión de AirAsia. / Afp Indonesia dice haber hallado bajo el... Continúan las labores de búsqueda del avión de AirAsia. / Afp Indonesia dice haber hallado bajo el... JAKARTA Indonesia (AFP) - Rescuers scoured the Java Sea on Sunday for an AirAsia plane carrying 162... JAKARTA, Indonesia (AFP) - Rescuers scoured the Java Sea on Sunday for an AirAsia plane carrying 162... Sự kiện mới nhất Sự kiện mới nhất Imphal: An Air Asia flight from Imphal was held up on Thursday and extensively searched after a... Imphal: An Air Asia flight from Imphal was held up on Thursday and extensively searched after a... La aeronave sufrió esa consecuencia al no poder adaptarse al cambio de los niveles de presurización... La aeronave sufrió esa consecuencia al no poder adaptarse al cambio de los niveles de presurización... Angel2 445 x 600 (50.1 KB) Angel2 445 x 600 (50.1 KB) Continúa la búsqueda de los restos del aparato. / Adek Berry (Afp) El avión accidentado en el mar de... Continúa la búsqueda de los restos del aparato. / Adek Berry (Afp) El avión accidentado en el mar de... “魅力韓國印象”帶來的夏天驚喜!讓亞航長程伴你走入劇中那令人心動的美麗場景。... “魅力韓國印象”帶來的夏天驚喜!讓亞航長程伴你走入劇中那令人心動的美麗場景。... Air Asia Share Written By Air Asia Share Written By Audio recordings from the cockpit of AirAsia Flight QZ8501 contain no sounds of gunfire or... Audio recordings from the cockpit of AirAsia Flight QZ8501 contain no sounds of gunfire or... Un trozo de la cola del avión AirAsia flotando ya en el mar. / Reuters Miembros del operativo han... Un trozo de la cola del avión AirAsia flotando ya en el mar. / Reuters Miembros del operativo han... « Previous Post Next Post » There are no comments yet. Be the first and leave a response! Leave a... « Previous Post Next Post » There are no comments yet. Be the first and leave a response! Leave a... PANGKALAN BUN Indonesia (AFP) - Ping signals believed to be from the black box data recorders of... PANGKALAN BUN, Indonesia (AFP) - Ping signals believed to be from the black box data recorders of... AirAsia flight number QZ8501 bound from the Indonesian city of Surabaya to Singapore has lost... AirAsia flight number QZ8501, bound from the Indonesian city of Surabaya to Singapore, has lost... 5. ดูแถวที่ 16 – 20 ว่ามีคนนั่งถึงไหนแล้ว (กากบาทคือมีคนจองแล้ว) ปกติแล้ว Air Asia... 5. ดูแถวที่ 16 – 20 ว่ามีคนนั่งถึงไหนแล้ว (กากบาทคือมีคนจองแล้ว) ปกติแล้ว Air Asia...
Siguiente »
Búsqueda avanzada