Agrandir Original (jpeg 364k) Fig. 12 – « Bacini » di Delvinë n° 26-27 (S. Xhyheri). Agrandir Original (jpeg, 364k) Fig. 12 – « Bacini » di Delvinë n° 26-27 (S. Xhyheri). Agrandir Original (jpeg 332k) Fig. 6 – Amfora « acustica » di Delvinë n° 24 (S. Xhyheri). Agrandir Original (jpeg, 332k) Fig. 6 – Amfora « acustica » di Delvinë n° 24 (S. Xhyheri). Agrandir Original (jpeg 388k) Fig. 4 – Bottiglie « acustiche » di Delvinë n° 12-17 (S. Xhyheri). Agrandir Original (jpeg, 388k) Fig. 4 – Bottiglie « acustiche » di Delvinë n° 12-17 (S. Xhyheri). Agrandir Original (jpeg 340k) Fig. 3 – Bottiglie « acustiche » di Delvinë n° 6-11 (S. Xhyheri). Agrandir Original (jpeg, 340k) Fig. 3 – Bottiglie « acustiche » di Delvinë n° 6-11 (S. Xhyheri). Agrandir Original (jpeg 400k) Fig. 5 – Bottiglie « acustiche » di Delvinë n° 18-23 (S. Xhyheri). Agrandir Original (jpeg, 400k) Fig. 5 – Bottiglie « acustiche » di Delvinë n° 18-23 (S. Xhyheri). Agrandir Original (jpeg 452k) Fig. 13 – « Bacini » di Delvinë n° 28-31 (S. Xhyheri). Agrandir Original (jpeg, 452k) Fig. 13 – « Bacini » di Delvinë n° 28-31 (S. Xhyheri). Agrandir Original (jpeg 304k) Fig. 7 – Vaso « acustico » in situ nella chiesa di Krye Engjëjve... Agrandir Original (jpeg, 304k) Fig. 7 – Vaso « acustico » in situ nella chiesa di Krye Engjëjve,... Agrandir Original (jpeg 466k) 17  J. W.  Hayes Excavations at Saraçhane… op. cit . p. 35. 18... Agrandir Original (jpeg, 466k) 17  J. W.  Hayes , Excavations at Saraçhane… , op. cit ., p. 35. 18... VIII VIII Agrandir Original (jpeg 10M) 7 Frammenti di bottiglie ed alcune anfore (fig. 6 n° 24) con addosso... Agrandir Original (jpeg, 1,0M) 7 Frammenti di bottiglie ed alcune anfore (fig. 6, n° 24) con addosso... Agrandir Original (jpeg 10M) 16  J. W.  Hayes Excavations at Saraçhane in Istanbul II. The... Agrandir Original (jpeg, 1,0M) 16  J. W.  Hayes , Excavations at Saraçhane in Istanbul II. The... Add place (company shop etc.) to this building Nearby cities: Sarandë; Ioannina; Vlorë Coordinates... Add place (company, shop, etc.) to this building Nearby cities: Sarandë; Ioannina; Vlorë Coordinates... VIII VIII The District of Delvinë (Albanian: Rrethi i Delvinës) is one of the thirty-six districts of Albania... The District of Delvinë (Albanian: Rrethi i Delvinës) is one of the thirty-six districts of Albania,... Agrandir Original (jpeg 11M) Fig. 8 – Vaso « acustico » in situ nella chiesa di Ndroq Tiranë (S.... Agrandir Original (jpeg, 1,1M) Fig. 8 – Vaso « acustico » in situ nella chiesa di Ndroq, Tiranë (S.... Name Fusha Sportive Delvinë City Delvinë Capacity 2000 Sign up with bet365 for a 100% deposit bonus... Name Fusha Sportive Delvinë City Delvinë Capacity 2000 Sign up with bet365 for a 100% deposit bonus... Agrandir Original (jpeg 11M) Fig. 9 – Vaso « acustico » in situ nella moschea di Xhermëhallës... Agrandir Original (jpeg, 1,1M) Fig. 9 – Vaso « acustico » in situ nella moschea di Xhermëhallës,... Agrandir Original (jpeg 428k) 4 La chiesa a nartece è stata costruita inizialmente per poi... Agrandir Original (jpeg, 428k) 4 La chiesa a nartece è stata costruita inizialmente, per poi... 14 nëntor 2014-Delvinë Në një ceremoni të veçantë të zhvilluar në mjediset e Pallatit të Kulturës... 14 nëntor 2014-Delvinë Në një ceremoni të veçantë të zhvilluar në mjediset e Pallatit të Kulturës... Agrandir Original (jpeg 332k) Fig. 6 – Amfora « acustica » di Delvinë n° 24 (S. Xhyheri). Agrandir Original (jpeg, 332k) Fig. 6 – Amfora « acustica » di Delvinë n° 24 (S. Xhyheri). Agrandir Original (jpeg 388k) Fig. 4 – Bottiglie « acustiche » di Delvinë n° 12-17 (S. Xhyheri). Agrandir Original (jpeg, 388k) Fig. 4 – Bottiglie « acustiche » di Delvinë n° 12-17 (S. Xhyheri). Agrandir Original (jpeg 340k) Fig. 3 – Bottiglie « acustiche » di Delvinë n° 6-11 (S. Xhyheri). Agrandir Original (jpeg, 340k) Fig. 3 – Bottiglie « acustiche » di Delvinë n° 6-11 (S. Xhyheri). Agrandir Original (jpeg 10M) 16  J. W.  Hayes Excavations at Saraçhane in Istanbul II. The... Agrandir Original (jpeg, 1,0M) 16  J. W.  Hayes , Excavations at Saraçhane in Istanbul II. The... Agrandir Original (jpeg 400k) Fig. 5 – Bottiglie « acustiche » di Delvinë n° 18-23 (S. Xhyheri). Agrandir Original (jpeg, 400k) Fig. 5 – Bottiglie « acustiche » di Delvinë n° 18-23 (S. Xhyheri). Agrandir Original (jpeg 10M) 7 Frammenti di bottiglie ed alcune anfore (fig. 6 n° 24) con addosso... Agrandir Original (jpeg, 1,0M) 7 Frammenti di bottiglie ed alcune anfore (fig. 6, n° 24) con addosso... Agrandir Original (jpeg 364k) Fig. 12 – « Bacini » di Delvinë n° 26-27 (S. Xhyheri). Agrandir Original (jpeg, 364k) Fig. 12 – « Bacini » di Delvinë n° 26-27 (S. Xhyheri). Agrandir Original (jpeg 304k) Fig. 7 – Vaso « acustico » in situ nella chiesa di Krye Engjëjve... Agrandir Original (jpeg, 304k) Fig. 7 – Vaso « acustico » in situ nella chiesa di Krye Engjëjve,... Agrandir Original (jpeg 452k) Fig. 13 – « Bacini » di Delvinë n° 28-31 (S. Xhyheri). Agrandir Original (jpeg, 452k) Fig. 13 – « Bacini » di Delvinë n° 28-31 (S. Xhyheri). Agrandir Original (jpeg 11M) Fig. 8 – Vaso « acustico » in situ nella chiesa di Ndroq Tiranë (S.... Agrandir Original (jpeg, 1,1M) Fig. 8 – Vaso « acustico » in situ nella chiesa di Ndroq, Tiranë (S.... Agrandir Original (jpeg 466k) 17  J. W.  Hayes Excavations at Saraçhane… op. cit . p. 35. 18... Agrandir Original (jpeg, 466k) 17  J. W.  Hayes , Excavations at Saraçhane… , op. cit ., p. 35. 18...
Siguiente »
Búsqueda avanzada