ŽÊ^’ñ‹ŸF n047(’²®’†) ŽÊ^’ñ‹ŸF n047(’²®’†) ŽÊ^’ñ‹ŸF n047(’²®’†) (flower) –¼ÌEŠw–¼î•ñ —¬’Ê–¼E‰€Œ–¼ ƒgƒŠƒRƒ‹ƒjƒX ‰È–¼ ƒTƒ{ƒeƒ“‰È... ŽÊ^’ñ‹ŸF n047(’²®’†) (flower) –¼ÌEŠw–¼î•ñ —¬’Ê–¼E‰€Œ|–¼ ƒgƒŠƒRƒ‹ƒjƒX ‰È–¼ ƒTƒ{ƒeƒ“‰È... Discocactus crystallophilus All photos are 640 x 480 each and high compressed. albispinus (77k)... Discocactus crystallophilus All photos are 640 x 480 each and high compressed. albispinus (77k)... Melocactus & Discocactus Adobe Web Photo Gallery / Melocactus & Discocactus 21/9/03 Melocactus & Discocactus Adobe Web Photo Gallery / Melocactus & Discocactus 21/9/03 Lien permanent 0 commentaire Les commentaires sont fermés. Google Translate Rechercher Albums photos Lien permanent 0 commentaire Les commentaires sont fermés. Google Translate Rechercher Albums photos Foto: Zvone Rovšek; primerek iz avtorjeve zbirke Photo: Zvone Rovsek; specimen from author's... Foto: Zvone Rovšek; primerek iz avtorjeve zbirke Photo: Zvone Rovsek; specimen from author's... Lien permanent 0 commentaire Les commentaires sont fermés. Google Translate Rechercher Albums photos Lien permanent 0 commentaire Les commentaires sont fermés. Google Translate Rechercher Albums photos Slideshow Share image « Wild Discocactus zehntneri » Slideshow Share image « Wild Discocactus zehntneri » Dolichothele Dolichothele Lien permanent 0 commentaire Les commentaires sont fermés. Google Translate Rechercher Albums photos Lien permanent 0 commentaire Les commentaires sont fermés. Google Translate Rechercher Albums photos D. horstii Photo taken at : Huntington Library San Marino CA Discocactus zehntneri Common Name(s):... D. horstii Photo taken at : Huntington Library, San Marino, CA Discocactus zehntneri Common Name(s):... D. heptacanthus Photo taken at: Larry Nichols Personal Collection Westminster CA Discocactus... D. heptacanthus Photo taken at: Larry Nichols Personal Collection, Westminster, CA Discocactus... Foto: Zvone Rovšek; primerek iz avtorjeve zbirke Photo: Zvone Rovsek; specimen from author's... Foto: Zvone Rovšek; primerek iz avtorjeve zbirke Photo: Zvone Rovsek; specimen from author's... ŽÊ^’ñ‹ŸF n047(’²®’†) –¼ÌEŠw–¼î•ñ —¬’Ê–¼E‰€Œ–¼ ƒuƒGƒlƒPƒŠ ‰È–¼ ƒTƒ{ƒeƒ“‰È Cactaceae... ŽÊ^’ñ‹ŸF n047(’²®’†) –¼ÌEŠw–¼î•ñ —¬’Ê–¼E‰€Œ|–¼ ƒuƒGƒlƒPƒŠ ‰È–¼ ƒTƒ{ƒeƒ“‰È Cactaceae... boliviansis (59k) boominanus (75k) catingicola (69k) crystallophilus (64k) estevesii (64k) ferricola... boliviansis (59k) boominanus (75k) catingicola (69k) crystallophilus (64k) estevesii (64k) ferricola... Recommended Temperature Zone: USDA: 10-12 Frost Tolerance: Keep above 45°F (7°C) at any time Minimum... Recommended Temperature Zone: USDA: 10-12 Frost Tolerance: Keep above 45°F (7°C) at any time Minimum... D. zehntneri D. zehntneri boominanus (75k) catingicola (69k) crystallophilus (64k) estevesii (64k) ferricola (79k) griseus... boominanus (75k) catingicola (69k) crystallophilus (64k) estevesii (64k) ferricola (79k) griseus... Diese Monographie ist in Andenken an den großen Discocactus Forscher Albert Buining gewidmet... Diese Monographie ist, in Andenken an den großen Discocactus Forscher, Albert Buining gewidmet... Foto: Zvone Rovšek; primerek iz avtorjeve zbirke Photo: Zvone Rovsek; specimen from author's... Foto: Zvone Rovšek; primerek iz avtorjeve zbirke Photo: Zvone Rovsek; specimen from author's... albispinus (77k) boliviansis (59k) boominanus (75k) catingicola (69k) crystallophilus (64k)... albispinus (77k) boliviansis (59k) boominanus (75k) catingicola (69k) crystallophilus (64k)... Foto: Zvone Rovšek; primerek iz avtorjeve zbirke Photo: Zvone Rovsek; specimen from author's... Foto: Zvone Rovšek; primerek iz avtorjeve zbirke Photo: Zvone Rovsek; specimen from author's... První strana - First page První strana - First page ŽÊ^’ñ‹ŸF n063(’²®’†) –¼ÌEŠw–¼î•ñ —¬’Ê–¼E‰€Œ–¼ ƒzƒ‹ƒXƒeƒB[/‹Ê”u‚Ì‰Ø ‰È–¼ ƒTƒ{ƒeƒ“‰È... ŽÊ^’ñ‹ŸF n063(’²®’†) –¼ÌEŠw–¼î•ñ —¬’Ê–¼E‰€Œ|–¼ ƒzƒ‹ƒXƒeƒB[/‹Ê”u‚Ì‰Ø ‰È–¼ ƒTƒ{ƒeƒ“‰È... griseus (65k) insignis (62k) magnimmama (74k) placentiformis (70k) placentiformis var minor-horrida... griseus (65k) insignis (62k) magnimmama (74k) placentiformis (70k) placentiformis var minor-horrida... Discocactus placentiformis alt... Discocactus placentiformis alt... Foto: Zvone Rovšek; primerek iz zbirke avtorja Photo: Zvone Rovsek; specimen from author's... Foto: Zvone Rovšek; primerek iz zbirke avtorja Photo: Zvone Rovsek; specimen from author's... © Apostolou Stavros Discocactus woutersianus Uploaded: July 13 2010 132 • 0 Order print Tags:... © Apostolou Stavros Discocactus woutersianus Uploaded: July 13, 2010 132 • 0 Order print Tags:... Discocactus BUENEKERI Abraham Discocactus BUENEKERI Abraham
Siguiente »
Búsqueda avanzada