Đôi Nanthana Komwong - Anisara Muangsuk (Thái Lan) đoạt chức vô địch đôi nữ. Đôi Nanthana Komwong - Anisara Muangsuk (Thái Lan) đoạt chức vô địch đôi nữ. Wang Yuegu of Singapore returns a shot to Nanthana Komwong of Thailand during the women's team table... Wang Yuegu of Singapore returns a shot to Nanthana Komwong of Thailand during the women's team table...
Búsqueda avanzada