Đôi Nanthana Komwong - Anisara Muangsuk (Thái Lan) đoạt chức vô địch đôi nữ.
Đôi Nanthana Komwong - Anisara Muangsuk (Thái Lan) đoạt chức vô địch đôi nữ.
Wang Yuegu of Singapore returns a shot to Nanthana Komwong of Thailand during the women's team table...
Wang Yuegu of Singapore returns a shot to Nanthana Komwong of Thailand during the women's team table...
Búsqueda avanzada