2 2 palmensis : epíteto geográfico que alude a la isla de La Palma aunque la especie también crece en... palmensis : epíteto geográfico que alude a la isla de La Palma, aunque la especie también crece en... Spartium junceum Spartium junceum 9 9 6 6 Sambucus racemosa (saüc racemós; cast. saúco rojo) Arbust de fins a 5 m d'alçada. Fulles amb 3-7... Sambucus racemosa (saüc racemós; cast. saúco rojo) Arbust de fins a 5 m d'alçada. Fulles amb 3-7... 7 7 palmensis : epíteto geográfico que alude a la isla de La Palma aunque la especie también crece en... palmensis : epíteto geográfico que alude a la isla de La Palma, aunque la especie también crece en... 8 8 The Sambucus main window is well organized and easy to use for timekeeping and project management.... The Sambucus main window is well organized and easy to use for timekeeping and project management.... palmensis : epíteto geográfico que alude a la isla de La Palma aunque la especie también crece en... palmensis : epíteto geográfico que alude a la isla de La Palma, aunque la especie también crece en... 10 10 11 11 Fotos 1-3 5-11 © Heike Vibrans 1994 2007 Foto 4 © Pedro Tenorio Lezama 1994 Inicio (Home)... Fotos 1-3, 5-11 © Heike Vibrans 1994, 2007 Foto 4 © Pedro Tenorio Lezama 1994 Inicio (Home)... Fagus sylvatica Fagus sylvatica El saüc o saüquer ( Sambucus nigra ) és un arbust o arbret caducifoli de fins a 10 m d'alçària amb... El saüc o saüquer ( Sambucus nigra ) és un arbust o arbret caducifoli de fins a 10 m d'alçària, amb... Sambucus nigra Sambucus nigra Photo © Carl Farmer 14 Jun 2003 Armadale Skye Frequent in scrub and croft land A large bush or... Photo © Carl Farmer 14 Jun 2003 Armadale, Skye Frequent in scrub and croft land A large bush or... 3 3 Sambucus Hot Teichenné cocktail Level Gin Premium Sambucus Hot Teichenné cocktail Level Gin Premium 4 4 ...en la vegetació de clarianes de boscos humits especialment fagedes rouredes i avetoses. ...en la vegetació de clarianes de boscos humits, especialment fagedes, rouredes i avetoses. Sambucus nigra Sambucus nigra Familia : Capifoliaceae Ge nero : Sambucus Especie: Sambucus nigra L. Nombre/Nome/Name: Familia : Capifoliaceae Ge nero : Sambucus Especie: Sambucus nigra L. Nombre/Nome/Name: Zoom Zoom Fruit Fruit Sambucus racemosa (saüc racemós; cast. saúco rojo) Arbust de fins a 5 m d'alçada. Fulles amb 3-7... Sambucus racemosa (saüc racemós; cast. saúco rojo) Arbust de fins a 5 m d'alçada. Fulles amb 3-7...
Siguiente »
Búsqueda avanzada