தேவையான பொருட்கள்: புடலங்காய் - 1 கடலைப் பருப்பு - 3 டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் - 1/2 மூடி (துருவியது)... தேவையான பொருட்கள்: புடலங்காய் - 1 கடலைப் பருப்பு - 3 டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் - 1/2 மூடி (துருவியது)... upload at 2005/07/01 カラスウリ(烏瓜、Snake gourd) Trichosanthes cucumeroides Ser. 植物界(Plantae)... upload at 2005/07/01 カラスウリ(烏瓜、Snake gourd) Trichosanthes cucumeroides Ser. 植物界(Plantae)... Trichosanthes anguina Trichosanthes anguina தேவையான பொருட்கள்: புடலங்காய் - 1 (பொடியாக நறுக்கியது) சோம்பு - 2 டேபிள் ஸ்பூன் வரமிளகாய் - 3... தேவையான பொருட்கள்: புடலங்காய் - 1 (பொடியாக நறுக்கியது) சோம்பு - 2 டேபிள் ஸ்பூன் வரமிளகாய் - 3... Photo: flickr user helenmoverland About Like a squash and can be stir-fried and eaten. Information... Photo: flickr user helenmoverland About Like a squash and can be stir-fried and eaten. Information... upload at 2006/10/19 Flower of Snake gourd (Trichosanthes cucumeroides) Related keywords flower /... upload at 2006/10/19 Flower of Snake gourd (Trichosanthes cucumeroides) Related keywords flower /... 2. 2. Wooden Snake Artist Unknown (below) A glass painting I did inspired by a painting by Richard... Wooden Snake, Artist Unknown (below) A glass painting I did, inspired by a painting by Richard... Snake gourd coated with chick pea flour and spices and deep fried 253535 by tomatoblues24 save as... Snake gourd coated with chick pea flour and spices and deep fried 253535 by tomatoblues24 save as... upload at 2006/08/29 Flower of Snake gourd Trichosanthes cucumeroides Ser. Regnum:Plantae Phylum... upload at 2006/08/29 Flower of Snake gourd Trichosanthes cucumeroides Ser. Regnum:Plantae Phylum|... Assorted Wooden Canes (snakes miner santa mermaid headhunter etc.) by various artists: Ron... Assorted Wooden Canes (snakes, miner, santa, mermaid, headhunter, etc.) by various artists: Ron... Thuvaiyal/Thogayal is a South Indian condiment. Thuvaiyal is nothing but chutney with a slight... Thuvaiyal/Thogayal is a South Indian condiment. Thuvaiyal is nothing but chutney with a slight... trichosanthes cucumerina (Snake gourd vine).jpg Description: Another one. Filesize: 176.59 KB ... trichosanthes cucumerina (Snake gourd vine).jpg Description: Another one. Filesize: 176.59 KB ... Method 1. Boil snakegourd pieces for 3 minutes. 2. Take each piece and fill the stuff properly. Salt... Method 1. Boil snakegourd pieces for 3 minutes. 2. Take each piece and fill the stuff properly. Salt... #32462 followfoodiee A simple Vegan Lentil Vegetable curry recipe #32462 followfoodiee A simple Vegan Lentil Vegetable curry recipe Snake gourd Kootu 245467 by sharmispassions save as favorite youtoocancookindianfood.blogspot.in Snake gourd Kootu 245467 by sharmispassions save as favorite youtoocancookindianfood.blogspot.in Copyright 2005 Home Garden Zone© All right reserved The information in this site is the opinion... Copyright 2005 Home Garden Zone© All right reserved The information in this site is the opinion... 2 Comments 2 Comments Method 1. Grind coconut turmeric cumin seeds green chillies together make a coarse paste and... Method 1. Grind coconut, turmeric, cumin seeds, green chillies together, make a coarse paste and... A spicy south Indian yoghurt curry with cubes of Snake gourd and crushed coconut.. yes im drooling... A spicy south Indian yoghurt curry with cubes of Snake gourd and crushed coconut.. yes im drooling... * Snake gourd * Snake gourd Kaleidoscope Kaleidoscope The blossoms of the Snake gourd resemble spider webs. (Photo Credit- Edward Sansum of Wikimedia... The blossoms of the Snake gourd resemble spider webs. (Photo Credit- Edward Sansum of Wikimedia... –ÚŽŸ‚֍s‚­ –ÚŽŸ‚֍s‚­ Harvest (33/62) Harvest (33/62) ウリ【瓜、gourd】 ウリ【瓜、gourd IX. Snake gourd 1. Kuttai pudalai 2. Nettai pudalai IX. Snake gourd 1. Kuttai pudalai 2. Nettai pudalai A vegan indian recipe with Snake gourd and lentils that goes great with rice 190230 by bindya909... A vegan indian recipe with Snake gourd and lentils that goes great with rice 190230 by bindya909...
Siguiente »
Búsqueda avanzada