Tamika Whitmore: Tamika Whitmore: ...BoydSheryl SwoopesMaria StepanovaBoba TuvicChantelle AndersonEdna CampbellTamika Whitmore ...Boyd,Sheryl Swoopes,Maria Stepanova,Boba Tuvic,Chantelle Anderson,Edna Campbell,Tamika Whitmore ...BoydSheryl SwoopesMaria StepanovaBoba TuvicChantelle AndersonEdna CampbellTamika Whitmore ...Boyd,Sheryl Swoopes,Maria Stepanova,Boba Tuvic,Chantelle Anderson,Edna Campbell,Tamika Whitmore Hamchetou Maiga Ba: Hamchetou Maiga Ba: Teresa Weatherspoon right celebrates the win with teammates Tamika Whitmore center and Mactabene... Teresa Weatherspoon, right, celebrates the win with teammates Tamika Whitmore, center, and Mactabene... Tamika Whitmore really bugged me during this game. Photo by Scott Larson Tamika Whitmore really bugged me during this game. Photo by Scott Larson
Búsqueda avanzada